Vocational Training Centre

Client
Kamayani Prashikshan & Sanshodhan Society
Location
Talegoan, Pune
Year
2020
Area
5,000 sf
Images
Viraj Kapadia
Team
Gaurav Sharma, Khushru Irani